איך ניתן לאבחן את המחלה?

איך ניתן לאבחן את המחלה?