מה קורה למערכת החיסון בעת חדירה של חומר גירוי או אלרגן מבחוץ?

מה קורה למערכת החיסון בעת חדירה של חומר גירוי או אלרגן מבחוץ?