שאלון

במהלך השבוע האחרון, בכמה ימים העור של ילדך גרד בגלל האקזמה שלו?

במהלך השבוע האחרון, בכמה לילות השינה של ילדך הופרעה בגלל האקזמה שלו?

במהלך השבוע האחרון, בכמה ימים העור של ילדך דימם בגלל האקזמה שלו?

במהלך השבוע האחרון, בכמה ימים העור של ילדך הפריש נוזל צלול בגלל האקזמה שלו?

במהלך השבוע האחרון, בכמה ימים העור של ילדך היה סדוק בגלל האקזמה שלו?

במהלך השבוע האחרון, בכמה ימים העור של ילדך השיר קשקשים בגלל האקזמה שלו?

במהלך השבוע האחרון, בכמה ימים העור של ילדך הרגיש יבש או גס בגלל האקזמה שלו?

ניקוד שאלון ה- POEM שלך הוא :

פירוש: